22 Mart 2018 Perşembe

JAX-RS URIBuilder Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import  javax.ws.rs.core.URIBuilder;
build metodu
Şöyle yaparız.
URIBuilder uriBuilder = ...;
URI uri = uriBuilder.build();
fromUri metodu
Şöyle yaparız.
URIBuilder uriBuilder = URIBuilder.fromUri(
  "https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels");
port metodu
Şöyle yaparız.
final URI baseUri = UriBuilder.fromUri("http://localhost/").port(80).build();
queryParams metodu
Şöyle yaparız.
MultiValueMap<String, String> parameters = new LinkedMultiValueMap<>();
parameters.set("part", "contentDetails");
parameters.set("access_token", accessToken);
parameters.set("forUsername", userName);
parameters.set("mine", "true");
parameters.set("key", key);

uriBuilder.queryParams(parameters);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder