29 Mart 2018 Perşembe

Tomcat setenv.sh

Giriş
Bu dosyanın ismi Linux'ta ise setenv.sh, Windows'ta setenv.bat. Bu dosya içinde ortam değişkenleri tanımlanır. Ortam değişkenleri için Linux'ta export komutu kullanılır. Windows'ta ise SET komutu kullanılır.

Dosya Yolu
Dosyanın yolu Linux'ta şöyledir.
/usr/share/tomcat8/bin
Bazen de şöyledir.
/usr/local/tomcat8/bin
Eclipse ile open launch configuration -> Environment sekmesine yazılan değerler bu dosyaya kaydedilir.

CATALINA_OPTS
Açıklaması şöyle. Sadece Tomcat'e mahsus ayarları içerir.
#  CATALINA_OPTS  (Optional) Java runtime options used when the "start",
#          "run" or "debug" command is executed.
#          Include here and not in JAVA_OPTS all options, that should
#          only be used by Tomcat itself, not by the stop process,
#          the version command etc.
#          Examples are heap size, GC logging, JMX ports etc.

#  JAVA_OPTS    (Optional) Java runtime options used when any command
#          is executed.
#          Include here and not in CATALINA_OPTS all options, that
#          should be used by Tomcat and also by the stop process,
#          the version command etc.
#          Most options should go into CATALINA_OPTS.
Örnek
Şöyle yaparız.
#! /bin/sh
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Xmx1024m"
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Xms512m"
Örnek
Şöyle yaparız.
SET CATALINA_OPTS=-Xmx4g -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=512m 
 -Djava.library.path=D:\Engineering\apache-tomcat-7.0.50\dll
Örnek
Şöyle yaparız.
export LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/tomcat8/so"
export JAVA_OPTS="-server -Xmx38g -Djava.library.path=/usr/local/tomcat8/so"
export CATALINA_OPTS="-Djava.library.path=/usr/local/tomcat8/so"
JAVA_OPTS
Örnek
Sadece IPv4 adresleri kullansın istersek şöyle yaparız.
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.net.preferIPv4Stack=true
 -Djava.net.preferIPv4Addresses"
JRE_HOME
Eğer sistem için değil de Tomcat'e mahsus bir JRE tanımlamak istersek CATALINA_BASE\bin altına setenv.bat veya setenv.sh dosyası oluşturur ve içine şöyle yazarız.
set "JRE_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_03\jre"
exit /b 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder