1 Mart 2018 Perşembe

Awt PrinterJob Sınıfı

getDefaultPage metodu
Şöyle yaparız.
PageFormat preformat = pjob.defaultPage();
getPrinterJob metodu
Şöyle yaparız.
PrinterJob pjob = PrinterJob.getPrinterJob();
pageDialog metodu
Şöyle yaparız.
PageFormat preformat = pjob.defaultPage();
preformat.setOrientation(PageFormat.PORTRAIT);
PageFormat postformat = pjob.pageDialog(preformat);
print metodu
Şöyle yaparız.
if (pjob.printDialog()) {
  pjob.print();
}
setOrientation metodu
Şöyle yaparız.
preformat.setOrientation(PageFormat.PORTRAIT);
setPrintable metodu
Şöyle yaparız.
PageFormat postformat = pjob.pageDialog(preformat);
pjob.setPrintable(new Printer(bluetoothText), postformat);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder