3 Kasım 2017 Cuma

LinkedList Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.LinkedList;
Sınıf List, Queue ve Dequeue arayüzülerini gerçekleştirerek bence inanılmaz bir iş ortaya koyuyor.

Bu sınıf ArrayList'e göre daha az kullanılıyor.

constructor
Şöyle yaparız.
LinkedList<Foo>list = new LinkedList<Foo>();
Queue arayüzü için şöyle yaparız.
Queue<Foo> q = new LinkedList<Foo>() ;
Dequeue arayüzü için şöyle yaparız.
Deque<Character> deq = new LinkedList<>();
add metodu
Açıklaması şöyle
public void add(int index, E element)
Inserts the specified element at the specified position in this list. Shifts the element currently at that position (if any) and any subsequent elements to the right (adds one to their indices).
Şöyle yaparız.
list.add (10,foo);
addAll metodu
Şöyle yaparız.
Deque<Character> var = new LinkedList<>();

// add elements to queue
var.addAll(Arrays.asList('A', 'B', '*', 'C', 'D', '*', 'E'));
descendingIterator metodu
Reverse iterator sağlar. Şöyle yaparız.
Deque<Character> var = new LinkedList<>();

// add elements to queue
var.addAll(Arrays.asList('A', 'B', '*', 'C', 'D', '*', 'E'));

// remove '*' elements and immediately preceding element
for (Iterator<Character> i = var.descendingIterator(); i.hasNext(); ) {
  if (i.next() == '*') {
    i.remove();
    i.next(); // next() when descending actually means previous queue element
    i.remove();
  }
}

System.out.println(var); // prints: [A, C, E]
getFirst metodu
Şöyle yaparız.
LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<>();
queue.add(1);
queue.add(2);
Integer mostRecent = queue.getLast()//Gives most recent element
getLast metodu
Şöyle yaparız.
LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<>();
queue.add(1);
queue.add(2);
Integer mostRecent = queue.getLast()//Gives most recent element
isEmpty metodu
Şöyle yaparız.
if (!list.isEmpty () ){...}
remove metodu
İlk elemanı siler ve döndürür. Şöyle yaparız.
Foo f = list.remove();
removeFirst metodu
Şöyle yaparız.
LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<>();
queue.add(1);
queue.add(2);

queue.removeFirst();


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder