13 Kasım 2017 Pazartesi

ZipOutputStream Sınıfı

constructor
Şöyle yaparız.
FileOutputStream fos =new FileOutputStream(...);
ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(fos);
Belleğe yazmak için şöyle yaparız.
ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(new ByteArrayOutputStream());
Bir stream olduğu için şöyle yaparız.
try(ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream(new FileOutputStream("dest.zip"))){
 //add file to zip
}
close metodu
Şöyle yaparız.
zos.close();
closeEntry metodu
Şöyle yaparız.
zos.closeEntry();
putNextEntry metodu
ZipEntry nesnesini eklememizi sağlar. Şöyle yaparız.
File file = ...;
ZipEntry zipEntry = new ZipEntry(file.toString());
zos.putNextEntry(zipEntry);
Şöyle yaparız.
FileInputStream in = new FileInputStream(srcFile);
zip.putNextEntry(new ZipEntry(path + "/" + folder.getName()));
while ((len = in.read(buf)) > 0) {
 zip.write(buf, 0, len);
}
write metodu
Şöyle yaparız.
byte[] buf = new byte[1024];
zos.write(buf, 0, len);
Diğer
Lİste olarak verilen dosyaları herhangi bir OutputStream'e ziplemek için şöyle yaparız.
public void compressFileList(List<File> fileList, OutputStream outputStream)
 throws IOException {
 try (ZipOutputStream zipOutputStream =
  new ZipOutputStream(new BufferedOutputStream(outputStream));
  for (File file: fileList) {
   try (FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(file)) {
    ZipEntry zipEntry = new ZipEntry(file.getName());
    zipOutputStream.putNextEntry(zipEntry);
    byte[] tmp = new byte[4*1024];
    int size = 0;
    while((size = fileInputStream.read(tmp)) != -1){
     zipOutputStream.write(tmp, 0, size);
    }
    zipOutputStream.flush();
   } catch (FileNotFoundException e) { // Maybe skip not found files.
    Logger.log(Level.INFO, "File not found {}", file.getPath());
   }
  } //for
 } //try
}
Çağırmak için şöyle yaparız.
compressFileList(fileList, servletRequest.getOutputStream())) {

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder