15 Kasım 2017 Çarşamba

Commons Launcher

start.bat dosyası
Örnek
JAVA_HOME JDK'yı gösteriyor olsun. Yani "C:\jdk1.8.0.66" şeklinde tanımlı olsun. Şöyle yaparız.
"jre\bin\java.exe" -server -classpath bin LauncherBootstrap -executablename myapp run
  -Dplatform=x64-vc11 %*
launcher.xml
Şöyledir
<property name="base.dir" value="${base.dir}"/>
<property name="config.dir" value="${base.dir}/conf"/>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder