16 Kasım 2017 Perşembe

JAXB @XmlRootElement Anotasyonu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
name Alanı
Sınıfın hangi XML tag'inden başlayarak parse edileceğini belirtir.

namespace Alanı
XML'de xmlns alanı ile başlayan namespace belirtilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder