8 Kasım 2017 Çarşamba

Swing DefaultListCellRenderer Sınıfı

getListCellRendererComponent metodu,
Metni değiştirmek için şöyle yaparız
@Override
public Component getListCellRendererComponent(JList list, Object item,
 int index, boolean isSelected, boolean cellHasFocus)
{
 super.getListCellRendererComponent(list, item, index, isSelected, cellHasFocus);
 if (item != null && (item instanceof Foo))
 {
  Foo foo = (Foo)item;
  String str = foo.getFoo();
  setText(str);
 }
 return this;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder