10 Nisan 2018 Salı

NodeList Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import org.w3c.dom.NodeList;
constructor
Şöyle yaparız.
NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("student");
Şöyle yaparız.
Node channel = ...;
NodeList nodeList = channel.getChildNodes();
appendChild metodu
Örnek
Elimizde şöyle bir XML olsun.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<mapping-configuration>
 <fields-mapping>
  <field compare="true" criteria="true" displayName="demo1"/>
  <field compare="true" criteria="true" displayName="demo2"/>
 </fields-mapping>
</mapping-configuration>
Yeni bir düğüm eklemek için şöyle yaparız.
Document doc = builder.parse(new File("C:/Desktop/test.xml")); 

Node nodeList = doc.getDocumentElement().getChildNodes().item(0);

Element newserver=doc.createElement("field");
newserver.setAttribute("source", "33");
nodeList.appendChild(newserver).normalize();
Yeni XML şöyledir.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<mapping-configuration>
 <fields-mapping>
  <field compare="true" criteria="true" displayName="demo1"/>
  <field compare="true" criteria="true" displayName="demo2"/>
  <field source="33"/> 
 </fields-mapping>
</mapping-configuration>
getLength metodu
Liste şöyle dolaşılır.
NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("student");
for (int index = 0; index < nodeList.getLength(); index++) {
 Node node = nodeList.item(index);
 ...
}
item metodu
Node nesnesi döndürür. Şöyle yaparız.
NodeList nodeList = ...;
Node child = items.item(2);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder