13 Nisan 2018 Cuma

Log4j

LogManager Sınıfı
Şu satırı dahil ederiz.
import org.apache.logging.log4j.LogManager;
import org.apache.logging.log4j.Logger;
getLogger metodu
Şöyle yaparız.
private static final Logger logger = LogManager.getLogger(MyApplication.class);
Logger Sınıfı
Şu satırı dahil ederiz.
import org.apache.logging.log4j.Logger;
debug metodu
Şöyle yaparız.
logger.debug("Skipping...");
fatal metodu
Şöyle yaparız.
IOException e = ...
logger.fatal("Failed to perform operations ", e);
info metodu
Şöyle yaparız.
logger.info("Foo is at {}", foo);
warn metodu
Şöyle yaparız.
InterruptedException e = ...;
logger.warn("Sleep interrupted", e);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder