9 Nisan 2018 Pazartesi

JMS TextMessage Arayüzü

Giriş
javax.jmsSession nesnesi

createBytesMessage (), createMapMessage (), createMessage (), createObjectMessage (), createStreamMessage (), createTextMessage () metodları ile mesaj nesneleri yaratır.

constructor
javax.jms.Session arayüzü tarafından yaratılır. Şöyle yaparız.
String str = ...;
TextMessage txtMsg = session.createTextMessage(str);
setJMSReplyTo metodu
Şöyle yaparız
Destination replyToQName = ...
txtMsg.setJMSReplyTo(replyToQName);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder