16 Nisan 2018 Pazartesi

Bean Validation @FutureOrPresent Anotasyonu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.validation.constraints.FutureOrPresent;
Şu tipler ile kullanılabilir
java.util.Date
java.util.Calendar
java.time.Instant
java.time.LocalDate
java.time.LocalDateTime
java.time.LocalTime
java.time.MonthDay
java.time.OffsetDateTime
java.time.OffsetTime
java.time.Year
java.time.YearMonth
java.time.ZonedDateTime
java.time.chrono.HijrahDate
java.time.chrono.JapaneseDate
java.time.chrono.MinguoDate
java.time.chrono.ThaiBuddhistDate

Örnek - Date
Şöyle yaparız.
@NotNull
@FutureOrPresent
@Column(name = "meeting_start")
private Date start;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder