6 Nisan 2018 Cuma

keytool Komutu İle Listemele

Giriş
-list ile bir çok seçenek kullanılabilir. Keystore içinde şuna benzer satırlar görebiliriz.

trustedCertEntry : CA sertifikasıdır
PrivateKeyEntry : Private anahtarımdır.

keystore seçeneği
Belirtilen keyStore dosyası içindekiler listelenir. Şeklen şöyledir.
keytool ... -keystore <FileName>
Örnek
Şöyle  yaparız.
keytool -list -v -keystore certificate.pfx
İçindekiler şöyledir. Dosya içinde private key ve ona karşılık gelen sertifika görülebilir.
keytool -list -keystore certificate.pfx
Enter keystore password:

Keystore type: JKS
Keystore provider: SUN

Your Keystore contains 2 entries

signingkey, Jun 19, 2015, PrivateKeyEntry,
Certificate fingerprint (SHA1): 83:C7:A9:D2:F9:80:C3:6B:16:49:FA:86:FC:18:D5:D5:
26:39:16:12
mykey, Apr 22, 2016, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (SHA1): E9:85:A6:8B:8A:51:89:6D:EA:BA:B8:3A:25:BB:89:34:
1F:5A:BA:5E
printcert seçeneği
İmzalı apk veya jar dosları ile kullanılır. Şöyle yaparız.
keytool -list -printcert -jarfile app.apk
storetype seçeneği
Örnek
Listelenecek keystored dosyasının tipini belirtmek için kullanılır. Şöyle yaparız.
keytool -list -storetype pkcs12 -keystore mykeystore.p12 -storepass debug
Diğer
cacerts dosyası
Özel bir keystore dosyasıdır. JRE'nin kullandığı CA sertifikaları bu dosyadadır.Listelemek için şöyle yaparız. Bu dosyanın varsayılan şifresi "changeit" şeklinde.
keytool -list -keystore "%JAVA_HOME%/jre/lib/security/cacerts"
Çıktı olarak şunu alırız
Keystore type: jks
Keystore provider: SUN
Your keystore contains 44 entries
verisignclass3g2ca, Mar 26, 2004, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5): A2:33:9B:4C:74:78:73:D4:6C:E7:C1:F3:8D:CB:5C:E9
entrustclientca, Jan 9, 2003, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5): 0C:41:2F:13:5B:A0:54:F5:96:66:2D:7E:CD:0E:03:F4
thawtepersonalbasicca, Feb 13, 1999, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5): E6:0B:D2:C9:CA:2D:88:DB:1A:71:0E:4B:78:EB:02:41
addtrustclass1ca, May 1, 2006, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5): 1E:42:95:02:33:92:6B:B9:5F:C0:7F:DA:D6:B2:4B:FC
verisignclass2g3ca, Mar 26, 2004, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5): F8:BE:C4:63:22:C9:A8:46:74:8B:B8:1D:1E:4A:2B:F6


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder