12 Nisan 2018 Perşembe

Jackson JsonSchema Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import com.fasterxml.jackson.module.jsonSchema.JsonSchema;
Bir sınıfın tipini ve tüm alanlarını json formatında schema olarak yazar. Böylece java sınıfını python'a gönderebiliriz.

Örnek
Elimizde şöyle bir sınıf olsun.
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

public class Person {

 @JsonProperty("name")
 private String name;

} 
Çıktı olarak şöyle bir json verir.
{
 "type" : "object",
 "id" : "urn:jsonschema:org:gradle:Person",
 "properties" : {
  "name" : {"type" : "string"}
 }
}
Örnek
Elimizde şöyle bir sınıf olsun.
public class Pojo {
 private String string = "default";
 public int integer = 1;
 public String getString(){
  return string;
 }
}
Çıktı olarak şöyle bir schema alırız.
{
 "type":"object",
 "id":"urn:jsonschema:Pojo",
 "properties":{
  "string":{"type":"string"},
  "integer":{"type":"integer"}
 }
}
constructor
Örnek
Şöyle yaparız.
public static String getJsonSchema (Class clazz) throws IOException {
 ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
 JsonSchemaGenerator jsonSchemaGenerator = new JsonSchemaGenerator(mapper);
 JsonSchema jsonSchema = jsonSchemaGenerator.generateSchema(clazz);
 return mapper.writerWithDefaultPrettyPrinter().writeValueAsString(jsonSchema);
}
Örnek
Şöyle yaparız.
ObjectMapper mapper= new ObjectMapper();
JsonSchemaGenerator generator = new JsonSchemaGenerator(mapper);
JsonSchema jsonSchema = generator.generateSchema(Pojo.class);
System.out.println(mapper.writeValueAsString(jsonSchema));
setId metodu
Eğer bir alanı dahil etmek istemezsek şöyle yaparız.
jsonSchema.setId(null);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder