2 Nisan 2018 Pazartesi

Hibernate Search @SortableField Anotasyonu

Örnek
Şöyle yaparız.
@Embeddable
@Entity
@Table(name="CUSTOMER")
public class CustomerDao {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  @Column(name = "CUSTOMER_ID", nullable = false)
  @Field(name = "customerId_sort") // <== Add this
  @SortableField(forField = "customerId_sort")  // <== And this
  private Long customerId;

  ...

}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder