16 Nisan 2018 Pazartesi

Tomcat JNDI

Resource tag
Veritabanı için gereken jar dosyaları tomcat/lib yani CATALINA_HOME/lib dizinine kopyalanır.

JNDI nesnesi context.xml veya server.xml içinde tanımlanabilir

HSQL
Örnek
Şöyle yaparız.
<Context>
<!-- HSQL -->
 <Resource name="jdbc/myDB" auth="Container"
  type="javax.sql.DataSource" driverClassName="org.hsqldb.jdbcDriver"
  url="jdbc:hsqldb:mem:mymemdb;shutdown=true" username="SA" password=""
  maxTotal="100" maxIdle="5" maxWaitMillis="10000"/>

 <Manager pathname=""/>
</Context>
MySql
Örnek
Şöyle yaparız.
<context>
<Resource
 name="java:comp/env/jdbc/webapp"
 auth="Container"
 type="javax.sql.DataSource"
 maxActive="100"
 maxIdle="30"
 maxWait="10000"
 driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
 url="jdbc:mysql://localhost:3306/webapp"
 username="root"
 password="welcome001*"
  />
</context>
Oracle
Örnek
Şöyle yaparız.
<Resource auth="Container" 
 driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver"
 factory="oracle.jdbc.pool.OracleDataSourceFactory"
 maxActive="60"
 maxIdle="10"
 maxWaitMillis="10000"
 name="jdbc/TEST"
 password="test"
 removeAbandonedTimeout="300"
 type="oracle.jdbc.pool.OracleDataSource"
 url="jdbc:oracle:oci:@test"
 userName="test"/>
Örnek
Şöyle yaparız
<Resource auth="Container"
 driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver"
 maxTotal="10"
 maxIdle="3" 
 maxWaitMillis="10000"
 name="jdbc/AppDB" 
 password="mypassword"
 type="javax.sql.DataSource"
 url="jdbc:oracle:thin:@ 127.0.0.1:20300:MYSID"
 username="mypassword"/>
PostgreSQL
Örnek
Şöyle yaparız
<Context>
  <Resource
    name="jdbc/test"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    username="test"
    password="test"
    driverClassName="org.postgresql.Driver"
    url="jdbc:postgresql://localhost:5440/test"/>
</Context>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder