6 Nisan 2018 Cuma

Awt Graphics2D Sınıfı

Giriş
Şu satırları dahil ederiz.
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
Graphics sınıfından kalıtır. Graphics sınıfının hem hem tüm metodları abstract olarak tanımlı.

consructor
Bu nesneyi kendimiz yaratmayız. Şöyle elde ederiz.
public void paintComponent (Graphics g) {
 super.paintComponent (ob);
 Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
 ...
}
draw metodu - Ellipse2D
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.geom.Ellipse2D;
Şöyle yaparız.
g2d.draw (new Ellipse2D.Double(120, 150, 50, 35));
draw metodu - Line
Line2D nesnesi çizer.

draw metodu - Point
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.geom.Point2D;
draw metodu - Rect
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.Rectangle;
Şöyle yaparız.
g2d.draw(new Rectangle (100, 100, 200, 50));
drawArc metodu
İmzası şöyle. Açı derece cinsinden. Bitiş derecesi vermek yerine başlangıç derecesinden itibaren kaç derece gidileceği belirtilir.
drawArc(int x, int y, int width, int length, int startAngle, int arcAngle)
drawImage metodu
Şöyle yaparız.
BufferedImage image = ...;
g.drawImage(image, 0, 0, null); // see javadoc for more info on the parameters
drawLine metodu
Şöyle yaparız.
g2d.drawLine(0, 0, 100, 100);
drawPolygon metodu
Üçüncü parametre x ve y dizilerindeki nokta sayısıdır.
Örnek
Şöyle yaparız
int[] xCoords =new int[10];
int[] yCoords =new int[10];

g2D.drawPolygon(xCoords, yCoords, 10);
Örnek
Şöyle yaparız. 3 kapalı nokta verdiğimiz için üçgen çizer.
int[] x = new int[3];
int[] y = new int[3];
...

// Actually commit to our polygon
g2D.drawPolygon(x, y, 3);
drawRect metodu
Şöyle yaparız.
int x = ...;
int y = ...;
g2d.drawRect(x , y, 50, 50);
drawString metodu
Şöyle yaparız.
String str = "...";
int x = ...;
int y = ...;
g2D.drawString(str, x, y);
fillRect metodu
İçi dolu bir dikdörtgen çizer. Şöyle yaparız.
int x = ...; 
int y = ...;
g2D.fillRect (x, y, 50, 50);
fillOval metodu - x + y + width + height
İçi dolu bir elips çizer. Şöyle yaparız.
g2D.fillOval( x, y,20,20);
getFontMetrics metodu
FontMetrics döndürür. Şöyle yaparız.
int emWidth = g.getFontMetrics().stringWidth( "m" );
int lineHeight = g.getFontMetrics().getHeight();
int baseLine = g.getFontMetrics().getAscent();
getTransform metodu
Şöyle yaparız.
Point m = MouseInfo.getPointerInfo().getLocation();
try {
 g.getTransform().createInverse().transform(m, m);
 g.fillRect((int) m.getX() - 8, (int) m.getY() - 8, 16, 16);
} catch (java.awt.geom.NoninvertibleTransformException e) {
 ...
}
setColor metodu
Şöyle yaparız.
g2D.setColor (Color.red);
setFont metodu
Şöyle yaparız
g2D.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 18));
setPaint metodu
Örnek
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.GradientPaint;
Gradient arka plan için şöyle yaparız.
Color color1 = ...;
Color color2 = ...;

@Override
public void paintComponent(Graphics g) {
 super.paintComponent(g);
 Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
 GradientPaint p = new GradientPaint(
  0, 0, color1, getWidth(), 0, color2);
 g2d.setPaint(p);
 g2d.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
}
setRenderingHint metodu
Şöyle yaparız.
g2D.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_TEXT_ANTIALIASING,
 RenderingHints.VALUE_TEXT_ANTIALIAS_ON);
setStroke metodu
Şöyle yaparız.
g2d.setStroke(new BasicStroke(1f));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder